Ako ovplyvňuje nárast miest život človeka?

Urbanizácia má svoje výhody, no vo viacerých krajinách spôsobuje aj problémy. Masívny presun obyvateľstva z vidieka destabilizuje mestá a rozdeľuje rodiny.

V súčasnosti žije viac ako polovica svetovej populácie v mestách. Predpokladá sa, že do roku 2050 mestské obyvateľstvo ešte narastie o ďalšie 2,5 miliardy ľudí, a to najmä v Afrike a Ázii. Otázkou teda je: Sú na to naše mestá pripravené?

Už dnes čelí väčšina veľkomiest rôznym problémom. Dôsledkom nedostatočného plánovania je rast slumov, slabá infraštruktúra, zvyšujúci sa počet ľudí bez domova, ako aj znečistenie prírody a ovzdušia.

na vidieku je coraz menej prace
Na vidieku je čoraz menej práce. Odchod za prácou do mesta zostáva jediným možným riešením.

Do miest pritom smeruje čím ďalej, tým viac ľudí za lepším životom, lepšími pracovnými podmienkami a možnosťami na vzdelávanie. Naopak vidiek ponúka takmer nulové možnosti na získanie práce či zárobku z poľnohospodárstva, a aj preto sa pre mnohé rodiny stáva situácia neúnosnou. Niekedy všetci členovia rodiny, inokedy iba muži sú nútení odísť za prácou do mesta. Avšak práve tí, ktorí tu hľadajú lepšiu prácu a útočisko, často skončia v slumoch, kde ich čakajú zlé životné podmienky. 

kvoli praci rodicov, vychovavaju male deti surodenci alebo stari rodicia
Ak rodičia odídu za prácou do mesta, deti často vychovávajú starší súrodenci alebo starí rodičia.

Stabilný domov?

Ľudia, ktorí sú z politických či ekonomických dôvodov nútení opustiť svoj domov – miesto, kde vyrástli a kde žije celá ich rodina, nemajú ani len možnosť zamyslieť sa nad stabilitou. Ich hlavnou životnou potrebou sa stáva prežitie, a tomu podriaďujú svoj život. Práve preto sa bez zaváhania presťahujú do mesta. Vo viere, že ich tam čaká lepší život alebo minimálne lepšia práca. 

Presťahovanie často vedie k rozvratu rodín, čo negatívne ovplyvňuje nielen rodičov, ale najmä deti. Stabilita je pritom pre správny vývoj dieťaťa najdôležitejšia. A čo vlastne stabilita znamená? Pre každého z nás je to niečo iné. Ale na jednom sa všetci zhodneme. Stabilita predstavuje domov. Je to bezpečné útočisko a miesto, ktoré dôverne poznáme.

strategicke vytvaranie pracovnych miest v oblasti vidieka je jedno z riešeni problemov masivnej urbanizacie
Strategické vytváranie pracovných miest v oblastiach vidieka je jedno z riešení problému masívnej urbanizácie.

Dôsledky masívnej urbanizácie

Ľudia na vidieku vidia dve východiská zo svojej situácie. Prvou z nich je, že napríklad otec a starší súrodenci odídu za prácou do veľkého mesta. Nájdu si lepšiu prácu, avšak žijú skromne, sú stovky kilometrov od svojej rodiny. Keďže je v meste drahý prenájom a nedostatok ubytovania, veľká časť mužov skončí v slumoch, kde musia živoriť a platiť nájom za plechové domy bez vody a toalety. To málo, čo ušetria, dávajú rodine, aby uživili deti. Žena zostáva doma na vidieku, bez možnosti reálnej práce, stará sa o deti a domácnosť. 

Druhou možnosťou je, že do mesta odchádza celá rodina, rodičia i deti. A namiesto pomerne čistého a slušného bývania, ktoré mali na vidieku, sú nútení bývať v slumoch veľkých miest. Majú síce prácu a viac peňazí, no nemôžu si dovoliť drahý prenájom. A tak zostávajú v slumoch, kde deti navštevujú školu, a hrajú sa v podmienkach, aké si mnohí z nás nevieme ani predstaviť.

vznik nestabilneho rodinneho prostredia ako dôsledok stahovania do miest
Neistota a sťahovanie do miest často vedú k vzniku nestabilného rodinného prostredia. Stabilné a dôstojné miesto na život si však zaslúžia všetci.

Začarovaný kruh

Prvý ani druhý prípad nepredstavuje vyhliadky na vytvorenie stabilného a dôstojného domova. Ak by títo ľudia ostali na vidieku, nezoženú si tam prácu. Ak sa presťahujú do mesta, prácu si možno nájdu, ale nebude im to stačiť na zaobstaranie dôstojného bývania či zaplatenie kvalitného vzdelania. A práve tak sa dostávajú do začarovaného kruhu, z ktorého nevedia nájsť cestu von.

stabilita predstavuje domov
Stabilita predstavuje domov. Je to bezpečné útočisko a miesto, ktoré dôverne poznáme.

Našou úlohou preto zostáva vytvoriť svet, v ktorom má každý človek rovnocennú príležitosť na získanie stabilného a dôstojného domova, na život v bezpečí a so svojou rodinou.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.