Ako vplýva infraštruktúra na život v slumoch?

Aby sa zlepšila infraštruktúra v slumoch, nie je nutné búrať domy a sťahovať tamojších obyvateľov. Riešenie spočíva v takzvanom reblockingu a budovaní satelitných miest.

V Nigérii žije až 50 % mestského obyvateľstva v slumoch. Dvaja občania z troch v Lagose – najväčšom nigérijskom meste – žijú v slumoch, v ktorých navyše chýba čistá voda, elektrina, možnosť odvozu odpadu a cesty.

Ako tvrdia odborníci a medzi nimi aj developeri, pokiaľ sa Nigéria nepopasuje s nedostatočnou infraštruktúrou, tamojší obyvatelia budú aj naďalej čeliť bývaniu v nevyhovujúcich podmienkach.

Nedá sa to oddeliť

Na to, aby sa v Nigérii vyriešil problém s infraštruktúrou, je potrebných 67 miliárd dolárov. A pritom práve infraštruktúra zohráva dôležitú úlohu, ak sa chce krajina vysporiadať s deficitom vyhovujúcich obytných jednotiek.

V 80. rokoch minulého storočia sa v Nigérii rozbehol projekt National Sites & Services, ktorý podporovala aj Svetová banka a OSN. Projekt, ktorého cieľom bolo rozširovanie cenovo dostupného bývania, najprv zaznamenal veľký úspech. No časom začal stagnovať, a to najmä kvôli nedostatočnej infraštruktúre.

„Ak je medzera v infraštruktúre obrovská, náklady na poskytovanie bývania sa zvyšujú. To odrádza investorov v tomto sektore, pretože ich možný zisk sa znižuje,“ tvrdí expert v oblasti developerstva Lookman Oshodi. Zároveň dodáva, že deficit infraštruktúry sa v každom meste odráža na kvalite a kvantite poskytovaného bývania.

V prípade, že obyvatelia majú kde bývať, no ich príbytky nedisponujú základnou infraštruktúrou, nehnuteľnosti strácajú svoj úžitok. A netýka sa to len prístupových ciest či železničných spojení. Infraštruktúrou sa myslia aj inžinierske siete ako drenážny systém, elektrina či voda.

zeleznicne spojenie

Keď obyvateľom vyčlenených mestských lokalít všetko toto chýba, negatívne dôsledky sa prejavia na ich zdraví, dĺžke života či hospodárskej prosperite. Obzvlášť ohrozenými sú ľudia so strednými a nízkymi príjmami.

Vláda aj súkromný sektor

Okrem Afriky bojuje s nedostatočnou infraštruktúrou aj mnoho ázijských krajín. Medzi inými je to napríklad Indonézia, v ktorej spustili 5-ročný projekt KOTAKU. Za projektom stojí vláda a tá si je vedomá, že ak sa vyrieši infraštruktúra, obmedzí sa tak extrémna chudoba, nerovnosť medzi obyvateľmi a takisto sa zlepší ich prosperita.

Rovnakého názoru je aj Svetová banka a Ázijská infraštruktúrna investičná banka. Inštitúcie podporili indonézsky národný koncept celkovou sumou 216 miliónov dolárov.

Program sa zameriava na 154 indonézskych miest vrátane Jakarty. V týchto sídlach sa majú skvalitniť cesty a inžinierske siete (voda, kanalizácia) a dobudovať samosprávne inštitúcie. Takýmto spôsobom chce krajina vyriešiť nielen primárne problémy týkajúce sa chudoby a zdravia. Zároveň má ísť o projekt, ktorý zabezpečí, že obyvatelia nebudú spoločensky vylúčení.

institucie podporili budovanie ciest a inzinierskych sieti

Z Indonézie sa však na chvíľu opäť vrátime do Nigérie. Lookman Oshodi totižto tvrdí, že ak sa má problém s nedostatočnou infraštruktúrou niekam pohnúť, musí pomôcť aj súkromný sektor. Jeho výhodou je, že v porovnaní so štátom sa rozvíja oveľa rýchlejšie a dokáže sa orientovať na zložitom trhu.

V ideálnom prípade by sa mala vláda so súkromným sektorom spojiť a vytvoriť pre čerpanie financií čo najlepšie podmienky. V praxi to znamená, že vládni predstavitelia budú pravdiví, transparentní a nebudú robiť žiadne politické úskoky.

Dá sa to

O tom, že riešenie infraštruktúry v slumoch je reálne, nesvedčia len rozbehnuté projekty. So zaujímavým zistením prišli aj vedci zo Chicagskej univerzity, Národného laboratória v Oak Ridge, Štátnej univerzity Sam Houston a Inštitútu Santa Fe. V dvanástich mestách sveta odborníci analyzovali komunitné mapy, satelitné snímky a mestské údaje.

model rozmiestnenia v odlahlych mestskych castiach

Na základe matematických vzťahov ulíc a príbytkov by sa podľa nich mohol vytvoriť všeobecný model rozmiestnenia v odľahlých mestských častiach. Hybnou silou tohto modelu je takzvaný reblocking. V rámci reblockingu by sa nebúrali slumy ani by sa nesťahovali ich obyvatelia. 

Namiesto toho je dôležité budovy zrekonštruovať a do terajších obydlí zasadiť ulice a inžinierske siete. A to všetko s minimálnymi zásahmi a čo najnižšími nákladmi.

Odlišným, no rovnako účinným môže byť budovanie satelitných miest. Toto pomenovanie patrí lokalitám, ktoré nie sú integrované vo väčšom meste, no ležia v jeho tesnej blízkosti a sú naň napojené. A to nielen cestami, ale aj pohodlným prístupom k zdrojom vody či elektriny.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.