Bývanie aj sociálne zázemie: Čo všetko vplýva na zdravotnú rovnosť?

Na jednej strane ponúkajú mestá množstvo príležitostí. Na strane druhej niektoré ich časti predstavujú pre zraniteľné skupiny ľudí veľké zdravotné riziko.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomrie až 36 miliónov ľudí ročne na neprenosné choroby. Okrem toho, že veľkú časť z nich zapríčiňujú zlé podmienky v mestách, sa na vysokých číslach podpisuje aj chudoba. Obyvatelia mesta pochádzajúci zo slabších pomerov nemajú dôstojnú prácu, v dôsledku čoho si nemôžu dovoliť bývanie, ktoré by neničilo ich zdravie.

Veľakrát bojujú s problémami, ako sú nízka kvalita vody a zlá hygiena. Situáciu zhoršujú aj zdroje energie slúžiace na prípravu jedla. WHO odhaduje, že až 25 % chudobnejších ľudí žijúcich v meste stále využíva zastaralé kachle alebo pece, ktoré znečisťujú ovzdušie vnútri príbytku, a tak sa podieľajú na vzniku zdravotných ťažkostí.

Napríklad v Skopje, ktoré WHO vyhlásila za najznečistenejšie hlavné mesto v Európe, ľudia trpia na mnohé respiračné a srdcové choroby zapríčinené znečistením ovzdušia, ktoré v mnohých prípadoch znamenajú predčasné úmrtie. 

Pôvodcami znečistenia v meste je priemysel, ale ja samotní obyvatelia. Až 42 % domácností si tu nemôže dovoliť ekologickejšie kúrenie a stále používa palivové drevo.


Video vyrobilo Contrast VR v spolupráci s nadáciou Habitat for Humanity.
Zdroj: Habitat for Humanity Europe, Middle East and Africa


Takto vyzerá smogom zahltené Skopje.

chudobni ludia varia na peciPodľa WHO až 25 % chudobnejších ľudí žijúcich v meste stále využíva kachle alebo pec.

Nesmieme zabúdať na žiadnu z oblastí našich miest, kde bývajú zraniteľné skupiny obyvateľov. Často sa nachádzajú v blízkosti frekventovaných ciest, priemyselných štvrtí, elektrární alebo skládok. Takéto umiestnenie spôsobuje, že do vody a pôdy presakuje vysoké množstvo toxínov, ktoré sa neskôr dostanú k obyvateľom žijúcim v ich okolí. 

Kvalitné bývanie je základom pre zdravie

Výskumníci z britskej Durham University sledovali, ako bývanie obyvateľov Afriky vplýva na ich zdravie. Zistili, že lepšie bývanie môže okrem tropických chorôb eliminovať aj duševné ťažkosti, hnačky či problémy s dýchaním.

Dobre utesnená strecha a steny či zabezpečený vstup zabraňujú tomu, aby sa do domu dostali komáre, ktoré sú pôvodcami malárie.

Je dobrou správou, že v rokoch 2000 až 2015 sa počet domov s lepšou hygienou, kvalitou vody a primeraným priestorom na bývanie až zdvojnásobil. No otázku zlepšovania bývania treba naďalej riešiť. Na rozdiel od Botswany, Gobonu a Zimbabwe, napríklad v Južnom Sudáne zatiaľ došlo len k minimálnym zlepšeniam.

pohlad zhora na africke domy
V rokoch 2000 až 2015 sa počet domov v Afrike s lepšou hygienou a kvalitou vody zdvojnásobil.

Čo sa musí zmeniť

Kvalitné bývanie môže pomôcť predchádzať chorobám
Kvalitné bývanie môže pomôcť predchádzať chorobám.

Prvým krokom ku zmene môže byť podpora zámeru Organizácie spojených národov zabezpečiť do roku 2030 cenovo dostupné a hlavne bezpečné bývanie pre všetkých.

Obzvlášť naliehavá je situácia v ázijských krajinách, Afrike a Latinskej Amerike, kde rýchlo rastúce mestá nestíhajú vytvoriť kvalitné podmienky na život pre všetkých, vrátane zraniteľných skupín. Počet obyvateľov v mestách sa má navyše v priebehu nasledujúcich 30 rokov až zdvojnásobiť, a preto je potrebné, aby mestá s nárastom obyvateľstva rátali a včas plánovali, ako zabezpečiť prístup ku kvalitnému bývaniu pre každého jedného svojho obyvateľa.

 

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.