Dôstojné miesto na život si zaslúži každý. Bez výnimky

Vlastný domov nie je samozrejmosťou pre každého. Podľa odhadov až 1 z 8 obyvateľov našej planéty žije v slume. V mestách je pritom situácia horšia a v improvizovaných obydliach tu žije až každý štvrtý človek. V rôznych krajinách pritom tisícky ľudí intenzívne pracujú na upgradovaní slumov a ich začlenení do miest. Pretože dôstojné miesto na život si zaslúži každý. Bez výnimky.

Chudobné štvrte, často nazývané slumy, nie sú stále ničím výnimočným. Najväčšie slumy sa nachádzajú v Ázii (Pakistan), Afrike (Keňa), Južnej Amerike (Mexiko) a ďalších oblastiach globálneho juhu. Môžeme ich nájsť aj v Európe, je ich tu však menej.

Obyvatelia slumov bývajú v labilných a stiesnených domoch, majú obmedzený prístup k pitnej vode a k hygienickým zariadeniam.

Nedávny požiar slumov v Dháke v Bangladéši (oblasť Mirpur) pripravil o strechu nad hlavou viac ako 3000 ľudí.

Rovnako dôležitým nedostatkom je nelegálnosť stavania domov na danom mieste. Ľudia, ktorí nemajú žiadne dokumenty o vlastníctve či prenájme svojho domu tak žijú v neustálom strachu z vysťahovania. Inde zas obyvatelia slumov platia neprimerane vysoké nájomné. V týchto oblastiach pôsobia mocnejší a bohatší “slumlordovia”, ktorí okrem vysokého nájomného vyberajú aj poplatky za vodu, plyn a elektrinu.

Vo viacerých prípadoch si veľkú časť peňazí ponechajú. Zvyšné peniaze naoko “investujú” do zlepšovania podmienok v slumoch, pričom ide len o lacné a nevhodné náhrady materiálov.

Napríklad, nedávny požiar v oblasti Mirpur (Dháka, Bangladéš) bol pravdepodobne spôsobený únikom plynu zo zle namontovaného potrubia. Určenie presnej príčiny je však v oblasti slumov náročné, pretože dôvodov mohlo byť viacero. A tak sa hľadanie skutočného vinníka alebo vinníkov zdá nemožné.

Smutným a zároveň alarmujúcim faktom je, že sa počet obyvateľov žijúcich v slumoch zväčšuje. Predpokladá sa, že sa do roku 2030 dokonca zdvojnásobí.

Iba v samotnej Európe žije podľa odhadov v slumoch 30 miliónov obyvateľov! Najčastejšie ide o ľudí z etnických menšín alebo tých, ktorých postihli vážne finančné problémy a prišli o svoje bývanie.

Bombaj – pre mnohých skôr „Slumbaj“

Ak by ste dnes leteli do Bombaja lietadlom, prvý pohľad, ktorý sa vám naskytne, budú vlnité plechové strechy slumov. Tie sú neoddeliteľnou súčasťou Bombaja, keďže v nich žije približne polovica obyvateľov mesta.

Symbolicky mesto rozdeľuje aj diaľnica – na modernú časť a na fádnu a sivú plnú slumov.

Najčastejšie faktory, ktoré ovplyvnili rozširovanie slumov na území Bombaja, sú napríklad vysoké nájomné, regulačné zákony výstavby bytov v niektorých častiach mesta a nízka angažovanosť vlády pri vytváraní možností finančne dostupného bývania.

Dôležitý krok k zlepšeniu neúnosnej situácie podnikla indická vláda až v roku 2018. Štát Mahárášta, pod ktorý patrí jeho hlavné mesto Bombaj, predstavil projekt upgradovania slumov.

Cieľom je poskytnúť dostupné bývanie chudobným, postaviť tisícky domov, pričom minimálne polovica z nich bude postavených práve v Bombaji. Ide však len o víziu, keďže akčný plán stále nebol realizovaný.

Najväčší slum v Bombaji je v oblasti Dharavi, žije tu približne jeden milión ľudí.

Vízia upgradovania slumov v Bombaji

Problém má viacero riešení – znižovanie cien prenájmu, vybudovanie bytového fondu mesta pre skupiny s nízkymi a strednými príjmami či upgradovanie slumov – zavedenie pitnej vody a toaliet, zlepšenie odolnosti domov pred vetrom či záplavami, položenie podláh.

Cieľom štátu Mahárášta je Bombaj bez slumov do roku 2022. Tento cieľ mnohí označujú ako príliš ambiciózny a nesplniteľný.

Upgradovanie slumov v Indonézii

Do tvrdého boja s chudobou a rozširovaním slumov sa pustilo aj indonézske mesto Bima. Za lepšími životnými podmienkami a za prácou sa sem vo veľkom sťahujú ľudia z vidieka, mnohí však končia práve v slumoch. Mesto narastá veľkou rýchlosťou a nestíha naraz “absorbovať” toľko nových obyvateľov. Pred takmer tromi rokmi tu navyše došlo k povodniam, ktoré pripravili o strechu nad hlavou až 100 000 obyvateľov.

Situáciu tu pomáha riešiť miestna vláda s podporou Ázijskej rozvojovej banky, ktorá poskytla prostriedky na upgradovanie slumov či vybudovanie nových jednoduchých domov, kde sa obyvatelia slumov môžu presťahovať.

V Indonézii sa do boja s upgradovaním slumov pustila vláda, projekty financuje Ázíjská rozvojová banka (ADB).

Je však dôležité, aby ľudia žijúci v slumoch s presťahovaním súhlasili. Niektorí tu prežili celý svoj život, slum je pre nich domovom a sú naň zvyknutí. Často sa obávajú zmien a nových vecí, sú nedôverčiví. Rozhodnutie opustiť slumy však musia urobiť sami a presťahovanie musí byť dobrovoľné.

Cieľom projektu je tiež zlepšenie infraštruktúry a poskytovanie verejných služieb v chudobných komunitách v Indonézii. Projekt je založený na princípe zaangažovania komunít a na partnerstve medzi verejným a súkromným sektorom.

V mestečku Bima na indonézskom ostrove Sumbawa už sociálne domčeky majú svojich obyvateľov. Ide o ľudí, ktorí žili v neďalekých slumoch. Tie boli pred troma rokmi zničené povodňami. Miestni si domčeky pochvaľujú, tešia sa z pevnej strechy nad hlavou a z dostupnosti pitnej vody. Zdroj: channelnewsasia.com

Proces upgradovania slumov je náročný a dlhodobý, k problematike treba pristupovať systematicky, komplexne a s nadhľadom. Krátkodobé riešenia prinášajú iba čiastkové výsledky, neriešia podstatu problému a sú len dočasné.

Náš svet potrebuje veľa inšpirácie, veľa odvážnych a zapálených ľudí, ktorí dokážu pomáhať a urobiť z tohto sveta miesto, kde má každý dôstojné bývanie a strechu nad hlavou. Nie bohatší, nie múdrejší, ale každý. Bez výnimky.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.