Keď sa berú, nemajú ani osemnásť. V týchto krajinách bežne nútia deti do manželstiev

Každoročne sa až 12 miliónov dievčat vydá ešte predtým, ako dovŕšia 18 rokov. S nútenými manželstvami sa nestretnete len v krajinách tretieho sveta, ale aj v Európe či Amerike.
Organizácia Girls Not Brides, ktorá sa upriamuje predovšetkým na nútené manželstvá dievčat, zostavila interaktívny atlas. Ten vám napovie, aké percento zo všetkých uzavretých manželstiev v danej krajine tvoria sobáše detí do 18 rokov.

Nútené manželstvá detí majú najväčšie zastúpenie v africkom štáte Niger. Z celkového počtu svadieb predstavujú až 76 %. Za Nigerom nasleduje Stredoafrická republika a Čad.

nutene sobase deti, atlas
Zdroj: Girlsnotbrides.org

Márne by ste sa však domnievali, že zoznam tvoria len africké štáty. Aj napriek tomu, že v Indii sú svadby povolené od 18 rokov, vyše 15 miliónov neviest bolo pred vydajom mladších.

Do manželstva ich nútia najmä rodičia. Tí sa dievčaťa zbavia, pretože pre nich znamená finančnú záťaž. Alebo sa sobášom prispôsobujú prísnej kultúre, podľa ktorej dievča prináša najväčší úžitok starostlivosťou o domácnosť a deti.

nutene sobase deti

Spomedzi ázijských krajín je to Afganistan, Bangládeš, Laos či Irak, kde sa ženy bežne vydávajú pred 18. rokom života.

Ako sme však naznačili v úvode, sobáše detí sú bežnou záležitosťou aj v Európe či Amerike.

V Mexiku uzatvorilo manželstvo viac ako 1 400 000 neviest, ktoré nemali 18 rokov. Dievčatá sú spravidla mladšie ako ich partner, a to o šesť a viac rokov. V mnohých prípadoch sú zámienkou predčasného sobáša zvyky pôvodných obyvateľov alebo chudoba. Neraz však dochádza aj k tomu, že sa po vydaji z dievčaťa stane obeť obchodovania s ľuďmi.

No a pokiaľ ide o Európu, štatistiky ovplyvňujú manželstvá v rómskej komunite. V Španielsku sa 2 % rómskych dievčat vydá vo veku 10 až 15 rokov. V Srbsku je to až 14 % dievčat.

nutene sobase deti

Podobne ako v iných komunitách, aj v tej rómskej súvisia sobáše s ich tradíciami a kultúrou. 

Keď dieťa vychováva dieťa

Ghazal spolu s tromi sestrami a mamou museli utiecť do Libanonu, aby sa vyhli vojnovému konfliktu v Sýrii. Nechcene sa nich stali utečenkyne v cudzej krajine.  Keď mama Ghazal za hranicou vydala, dievča malo len 13 rokov. Tri mesiace po sobáši čakala prvé dieťa. Momentálne má s manželom Khalidom dcéru a syna.

Muž si však nevie nájsť prácu a ich situáciu nezlepšuje ani to, že sa musia každú chvíľu sťahovať. Sýrski utečenci v Libanone to majú naozaj ťažké.

Razom sa ocitnú na neznámom mieste – bez domova, rodiny a priateľov. A ak by sa aj pokúsili vrátiť, je celkom pravdepodobné, že ich zabijú.

Rodičia ako jedno z riešení vnímajú nútený sobáš. Hlavne pre dcéry chcú takto zaistiť bezpečnosť a česť.

Manželstvo z donútenia ale často spôsobuje obrovskú traumu. Potvrdzuje to aj Elissar, ktorá v Libanone zastupuje Medzinárodný záchranný výbor (IRC). Súčasťou jej práce je hlavne pomoc dospievajúcim dievčatám, ktoré donútili do manželstva.

„Pre dievčatá môže byť ťažké prijať nové prostredie. Sú zraniteľné a potrebujú podporu. Môžeme sa teda pokúsiť liečiť tragédiu, ktorú zažili. Ukázať im, že život ide ďalej a že sa nemajú vzdávať.“

nutene sobase deti
Skupina dievčat, ktoré výbor uchránil pred núteným sobášom. Zdroj: Girlsnotbrides.com

Elissar povzbudzuje dievčatá k tomu, aby neprestávali veriť, že sa do Sýrie vrátia a vybudujú si tam svoj domov.

Okrem toho sa výbor snaží komunikovať preventívne s členmi komunity, aby zabránil manželstvu skôr, ako k nemu dôjde. Dievča totižto vydajom stráca príležitosti vzdelávať sa, získať platenú prácu alebo vôbec robiť vlastné rozhodnutia.

Neraz sa po nútenom sobáši ocitnú v situácii, na ktorú nie sú dostatočne pripravené. „Veľa vydatých dievčat sa cíti ako dieťa, ktoré vychováva dieťa,“ dodáva Elissar.

nutene sobase deti
Zdroj: Flickr.com/Unicef Bangladesh

Problémom čelia aj chlapci

O nútených manželstvách sa zvykne hovoriť prevažne v spojitosti s dievčatami. UNICEF ale upozorňuje, že až 115 miliónov mužov a chlapcov sa oženilo, ešte keď boli deťmi.

Štatistiky uvádzajú, že 1 z 5 chlapcov nemal pred sobášom ani 15 rokov.

Na základe výskumov, ktoré organizácia robila v 82 štátoch, sa dá usúdiť, že ide o celosvetový problém. Chlapcov do manželstva nútia v Afrike (Stredoafrická republika, Madagaskar), Amerike (Nikaragua) aj v južnej a východnej Ázii.

Portál Freedomunited.org tiež zdôrazňuje, že chlapci sa predčasne ženia aj vo Veľkej Británii. A hoci krajina nútené manželstvo označila za trestný čin, jeho odhalenie je ťažké.

Manželstvo totižto presadzujú rodičia. Chlapci často príbuzných chránia a nechcú nútený sobáš priznať.

nutene sobase deti
Zdroj: Unicef.org

Neuvedomujú si pritom, že manželstvo prináša množstvo komplikácií. Chlapci musia čeliť skorému otcovstvu, povinnosti postarať sa o rodinu, ukončiť štúdium alebo si nájsť prácu.

Majú svoje práva

V mnohých krajinách po celkom svete sú manželstvá detí zakázané. Aj napriek tomu tento negatívny trend z našej spoločnosti nevymizol. Zatiaľ čo rodičia myslia na tradície či riešenie nedostatku peňazí, sobáš najviac poznačí práve deti.

Kvôli nútenému sobášu sa nevzdelávajú, prijímajú veľkú zodpovednosť alebo sa stanú obeťami zneužívania a týrania.

nutene sobase deti
Zdroj: Fcome.org

Dievčatá sú obzvlášť vystavené sexuálnemu násiliu. V rozvojových krajinách často sa dievčatá nakazia HIV alebo zomrú počas pôrodu. Týmto problémom majú krajiny predchádzať tak, že budú dodržiavať medzinárodné právne dohovory. Tie na manželstvo stanovujú minimálny vek, väčšinou je to 18 rokov.

Rovnako priznávajú deťom právo slobodne sa rozhodnúť, kedy a koho si vezmú, a či vôbec chcú do manželstva vstúpiť.

Okrem iného platí to, že dieťa má právo na vzdelanie a prežívanie zdravého a bezpečného života. Ale ak ho niekto donúti do manželského zväzku, razom ho o tieto práva oberie.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.