Klimatické zmeny a neustále konflikty: Akým problémom čelia Afričania pri obhospodarovaní pôdy?

Ľudí je stále viac a potrebujú získať pôdu, aby sa uživili. Kvôli úrodnej zemi v Afrike tak neraz dochádza ku konfliktom alebo k výrubu vzácnych lesov.

Dvaja starší muži stoja pred svojou farmou, ktorá sa nachádza v kenskej oblasti Laikipia. Nenaskytá sa im však príjemný pohľad, pretože ich drevené príbytky niekto rozbil a ukradol aj všetok dobytok a hydinu. Poškodení muži s istotou vedia, kto to bol.

Málo zeme pre veľa ľudí

Predpokladá sa, že do roku 2050 bude na africkom kontinente žiť dvojnásobne viac ľudí ako teraz. To znamená, že oproti 1,2 miliardám ľudí by to bolo až 2,5 miliardy obyvateľov. The New York Times prináša odhad až do konca storočia.

Podľa tohto zdroja by mali dovtedy v Afrike žiť až štyri miliardy ľudí. Okrem zvyšujúcej sa pôrodnosti tento trend umocňuje aj fakt, že postupom času sa bude dĺžka života Afričanov predlžovať. Ako tento jav súvisí s využívaním pôdy?

Ako povedal jeden zo spomínaných farmárov, zlodeji chcú ich zem. Zároveň si myslí, že sa s tým nedá nič robiť. Prirodzeným dôsledkom nárastu populácie je, že dochádza ku konfliktom naprieč celou Afrikou. Ľudí je viac a potrebujú využiť pôdu, aby sa uživili.

Potom dochádza aj k takým situáciám, akej svedkom boli farmári z oblasti Laikipia. Niektorí Afričania sa snažia hľadať pôdu, ktorá má ešte potenciál. Tí druhí sú však vytlačení do oblastí, kde sa nachádza zem s nízkou kvalitou.

vysusena poda v Afrike

„Je to hroziaca kríza. V podstate sa dostávame na koniec cesty,“ tvrdí vedúca Kenskej pozemkovej aliancie Odenda Lumumba.

Situáciu nezlepšuje ani skutočnosť, že v Afrike až 70 % obyvateľstva využíva na obživu poľnohospodárstvo. Len malá časť Afričanov pracuje v priemysle alebo službách, pretože takýchto pracovných miest je nedostatok.

Unavená pôda

Poľnohospodárstvo v Afrike je začarovaný kruh. Na jednej strane stoja obyvatelia, ktorých je stále viac a ktorí potrebujú využívaním pôdy uspokojiť svoje potreby. Na strane druhej je zem, ktorej rozloha sa nedá násobiť, a preto nedokáže zabezpečiť všetkých obyvateľov.

Navyše, táto pôda sa nedá využívať nastálo. Dôvodom je hlavne znižovanie kvality, ktorú spôsobujú klimatické zmeny. To v praxi znamená, že dochádza k rušivým činnostiam vetra, zrážok je málo a pôda zostáva vyschnutá.

V niektorých častiach je zem taká suchá, že pripomína betón. A ak aj príde po dlhom čase dážď, voda cez tvrdú zem len pretečie a nevstrebe sa do nej.

Na jednej strane pomocou, no zároveň čiastočným problémom je nadmerné pasenie dobytka, ktoré takisto znehodnocuje poľnohospodársku pôdu.

pasenie dobytka v Afrike

No a napokon tu máme úhorové obdobie, počas ktorého si má zem od pestovania oddýchnuť. Veľakrát sa tento čas nedodržiava a zostáva prikrátky na to, aby mohla byť pôda skutočne plodná a osožná.

Čo môže pomôcť

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Afrika sa naozaj približuje ku koncu cesty. Nádej však prináša niekoľko inovácií, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu využívaniu pôdy.

Príkladom takejto inovácie je program Africa Soil Information Service, ktorý realizuje NASA spoločne s Center for International Earth Science Information Network (CIESIN).

V rámci tohto programu sa zhromažďujú vzdialené snímky (aj satelitné), do ktorých sa zaznamenávajú informácie o štruktúre pôdy, vlhkosti a obsahu živín.

Vďaka tomuto postupu budú farmári vedieť, v akých oblastiach môžu maximalizovať poľnohospodársku produkciu. Ich farmárčenie bude efektívnejšie a zároveň sa budú znižovať vplyvy na životné prostredie.

polnohospodarska poda v Afrike
Zelená farba znázorňuje, kde sa nachádza obhospodarovaná pôda. Zdroj: AfSIS via Blogs.ei.columbia.edu

Okrem toho treba spomenúť aj ďalšiu výraznú pomoc, ktorú program prináša. Nielenže sa poľnohospodári dozvedia, ktoré polia môžu využívať. Vedci tiež zistia, v ktorých častiach ľudia klčujú stromy, aby získali pôdu na hospodárenie.

Niektoré lesnaté porasty sú pritom dôležité nielen pre Afriku, ale celý svet. Preto treba takýmto zásahom zabrániť.

Ďalším nástrojom na zachovanie stability medzi uspokojením potrieb a šetrením pôdy je takzvané agroforstvo. Ide o systém, keď sa kombinuje poľnohospodárstvo s lesným hospodárstvom.

To znamená, že v blízkosti stromov a kríkov sa zasadia plodiny alebo sa tam pasie dobytok. Takýmto spôsobom sa pôda chráni pred rušivými vplyvmi vetra, zvyšuje sa jej produktivita a zároveň sa rozširujú poľnohospodárske zdroje.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.