Nie sú to len ženy v Afrike či Ázii. Extrémna chudoba ohrozuje aj tieto skupiny obyvateľstva

Prežiť zo sumy 1,90 dolára na deň nie je vôbec jednoduché. Svoje o tom vedia ľudia, ktorých postihuje extrémna chudoba.

Ak ste si doposiaľ mysleli, že ide predovšetkým o ženy v rozvojových krajinách, dovoľte nám to ozrejmiť. Svetová banka vyvracia nesprávny údaj, podľa ktorého z celkového počtu chudobných tvoria až 70 % ženy. Zo zistení inštitúcie vyplýva, že žien je približne polovica.

Navyše, ide len o odhad, pretože ako uvádza Svetová banka, extrémna chudoba sa určuje na úrovni domácností. Teoreticky by teda všetci členovia žijúci pod jednou strechou boli rovnako chudobní. No v skutočnosti to tak býva len málokedy. Najviac postihnutí chudobou v rámci domácností sú ženy, deti alebo členovia so zdravotným postihnutím.

Aby boli informácie čo najpresnejšie, Svetová banka sa spojila s OSN a spoločne analyzovali blahobyt v spojitosti s rodom. Do analýzy bolo zaradených 89 krajín a 84 % populácie v rozvojovom svete. Celkovo sa tak do skúmania zapojilo 5,2 miliardy ľudí.

Zo zistení vyplýva, že z celosvetovej extrémnej chudoby tvoria až 44 % deti. Dievčat je o čosi viac než chlapcov. S pribúdajúcimi rokmi sa priepasť medzi mužmi a ženami prehlbuje. Na 100 extrémne chudobných mužov vo veku 25 – 34 rokov pripadá 122 žien z rovnakej vekovej skupiny.

Banka jav pripisuje skutočnosti, že práve v tomto veku sa ženy stávajú manželkami a matkami. A práve vtedy prestanú pracovať, aby sa mohli starať o manžela a deti.

Staroba a rozvody

Rozdiely v extrémnej chudobe sa medzi mužmi a ženami začnú vyrovnávať, až keď majú od 40 do 65 rokov. S pribúdajúcimi rokmi dokonca dochádza k tomu, že extrémne chudobných žien je o čosi menej než mužov.

Vráťme sa však späť v čase. Ak sa manželia vezmú predtým, než dovŕšia 18 rokov, je pravdepodobnosť extrémnej chudoby vyššia v porovnaní s pármi, ktoré sa vezmú o niečo neskôr.

Okrem manželstva a staroby má na výskyt extrémnej chudoby vplyv aj odlúčenie či strata partnera. Paradoxne však opäť muži trpia chudobou viac, ak im zomrie manželka.

extremna chudoba

A hoci sa vplyv rozvodov presne vyčísliť nedá, predpokladá sa, že z hľadiska blahobytu je odlúčenie partnerov náročnejšie pre ženy.

Túto skupinu rovnako častejšie postihujú nepriaznivé okolnosti, ktoré sa nedajú bližšie definovať. Nie sú to deti, manželstvo alebo nižšie vzdelanie. Jednoducho ide o nepresné príčiny, pre ktoré až päť miliónov žien do 30 rokov trpí extrémnou chudobou. Väčšina z nich žije v južnej Ázii alebo Afrike.

Odkiaľ pochádzajú

Koho postihuje extrémna chudoba, už vieme. Teraz sa však pozrime na to, odkiaľ títo ľudia pochádzajú. Podľa údajov zo začiatku minulého roka až polovica celosvetovej populácie, ktorá trpí extrémnou chudobou, žije len v piatich štátoch. Konkrétne sú to India, Nigéria, Bangladéš, Kongo a Etiópia.

graf
 

Podľa údajov Svetovej banky žije až polovica všetkých extrémne chudobných občanov v piatich štátoch. Zdroj: Blogs.worldbank.org

Snahou Svetovej banky a ďalších inštitúcií je do roku 2030 znížiť mieru extrémnej chudoby na 3 % v rámci celého sveta.

V štátoch ako India a Bangladéš bol zaznamenaný pokrok a ekonomický rast. Preto je veľmi pravdepodobné, že sa mieru chudoby podarí znížiť na minimum. No v prípade Konga, Nigérie a Etiópie už prognózy také pozitívne nie sú.

Prognózy sa určujú podľa doterajšieho rastu krajiny a jej napredovania. A keďže v porovnaní s inými krajinami je pokrok v týchto štátoch miernejší, je malá pravdepodobnosť, že v roku 2030 v nich nebudú žiť extrémne chudobní občania.

Aké je teda riešenie? Typické pre extrémne chudobné obyvateľstvo je nižšie vzdelanie, život na vidieku a v blízkosti konfliktov, nefungujúce inštitúcie či väčší počet detí. Preto je dôležité vysporiadať sa s týmito nástrahami.

Aby sa predchádzalo extrémnej chudobe, musíme pristúpiť aj k zdieľaniu výhod hospodárskeho vývoja. To v praxi znamená, že ak nejaká krajina žije v blahobyte, mala byť sa oň podeliť s obyvateľmi, ktorí také šťastie nemajú.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.