Nigéria čelí populačnej explózii. Pomôcť môžu nové príbytky aj plánované rodičovstvo

Nigéria sa v priebehu niekoľkých dekád môže stať tretím najľudnatejším štátom na svete. V dôsledku populačného nárastu sa prehlbuje deficit bývania, ktorý plánuje vláda znižovať výstavbou cenovo dostupných príbytkov.

Nigéria čelí obrovskému nárastu populácie, počet obyvateľov sa ročne zvýši zhruba o 3 %. Podľa odhadov tam bude v roku 2050 žiť 402 miliónov ľudí, a tak sa z Nigérie stane tretia najľudnatejšia krajina na svete.

Nesúďte matky

Nigérijská žena porodí v priemere 5 – 6 detí. Na konzervatívnom moslimskom severe je to dokonca až osem detí. No predtým, ako ich niekto začne súdiť, je dôležité povedať, že ženy zväčša o tehotenstve a pôrodoch vôbec nerozhodujú. „Ženy žijúce na severe Nigérie nemajú žiadne slovo pri určovaní tehotenských intervalov. Dokonca potrebujú podpísaný list manžela, aby sa v nemocnici mohli zúčastniť konzultácie o plánovanom rodičovstve,“ tvrdí aktivistka Aisha Tofa.

Metódy plánovaného rodičovstva zahŕňajú informácie o antikoncepcii či určovanie intervalov tehotenstiev (v angličtine ako child spacing). Prospešné inštrukcie, ktoré by mohli zmierniť populačný nárast, však znemožňuje výskyt polygamie, tehotenstvo mladistvých či nedostatočné vzdelanie.

nesudte matky

Našincov možno prekvapí skutočnosť, že v afrických krajinách sa deti vnímajú aj ako symbol istého statusu a rovnako sa považujú za zábezpeku na obdobie dôchodku.

Chudoba a nesplnené sľuby

Nemožno sa však diviť, že miestni majú z budúcnosti obavy, pretože momentálne až 60 % Nigérijčanov žije len z jedného dolára na deň. Znepokojenie vyvoláva aj 23-percentná nezamestnanosť a pretrvávajúce konflikty medzi poľnohospodármi a pastiermi, ktorí sa sporia o vodu a pôdu.

Chudoba napokon vedie k tomu, že ženy a celé rodiny si antikoncepciu alebo prezervatívy nemôžu dovoliť. Súčasné zistenia hovoria, že len 10 % žien využíva antikoncepčné prostriedky.

Nad všetkými doposiaľ spomenutými príčinami stojí nedostatočné plnenie politických sľubov a slabá implementácia riešení. Ako píše portál Quartz Africa, už v roku 1988 prišla nigérijská vláda s prvou populačnou politikou, ktorej cieľom bolo zmierniť nárast obyvateľov, znížiť mieru pôrodnosti a zaistiť nižší počet skorých sobášov. Tieto ciele sa ale nenaplnili.

preplnena ulica v nigerijskom meste lagos
Preplnená ulica v nigérijskom meste Lagos.

K podobným záverom sa politici dopracovali aj v roku 2015, keď vyhodnocovali populačnú politiku z roku 2005. Celková miera pôrodnosti klesla z 5,7 dieťaťa iba na 5,5, no cieľom bolo číslo 4,4 dieťaťa na ženu. A hoci sa miera využívania antikoncepčných prostriedkov u žien zvýšila, dosiahnutých 9,8 % je oproti cieľu 30,2 % podstatne menej.

Pochopiteľne, otázkou teda zostáva, prečo sa vytýčené ciele nedarí napĺňať. V správe, ktorá hodnotila populačnú politiku z roku 2005, sa medzi najväčšími zlyhaniami objavila slabá politická vôľa a nedostatok uvoľnených financií na riešenia. Popri tom obrovskú rolu zohrávajú kultúrne a náboženské prostredie či zaužívané rodové normy.

Cenovo dostupné bývanie

Sprievodným javom populačného nárastu je problém s bývaním. Ministerstvo zahraničných vecí sa preto spojilo s rozvojovou organizáciou Family Home Fund, pričom ich spoločným plánom je v nigérijskom štáte Bauchi vybudovať až 2500 cenovo dostupných bytových jednotiek. Toto opatrenie je súčasťou komplexnejšieho riešenia deficitu bývania, ktorý je v krajine alarmujúci.

vystavba domov v meste

Zo zistení Svetovej banky a Národného štatistického úradu vyplýva, že nedostatok bývania postihuje 17 miliónov ľudí. Zarážajúci je aj fakt, že zo 180 miliónov mestských občanov až 100 miliónov žije v nevyhovujúcich bytoch.

Okrem plánov ministerstva zahraničných vecí má so zlepšovaním bývania pomôcť aj niekoľko ďalších projektov. V súčasnosti je vo výstavbe od 3000 do 6000 cenovo dostupných bytov, z toho 1400 sa stavia v štáte Nassarawa. Ďalších 2000 dostupných domov sa už dokončilo.

Nám ako organizácii, ktorá sa zaoberá neuspokojivou situáciou bývania vo svete, a hlavne tamojším obyvateľom zostáva dúfať, že nigérijská vláda to tentoraz myslí s populačnou politikou naozaj vážne.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.