Turistické prehliadky slumov: Áno či nie?

Podľa odborníka je záujem o život v slumoch prirodzený. Nie je ale správne využívať tamojších obyvateľov ako živé atrakcie a takto ich demoralizovať.

Hoci sú turistické prehliadky slumov stále populárnejšie, nejde o nový koncept. Už v polovici 19. storočia solventní Londýnčania cestovali do zanedbanej západnej časti mesta. Prvotným zámerom ciest bola charita. Postupom času sa však záujem sústreďoval len na obzeranie chátrajúcich nájomných domov.

V priebehu 20. storočia sa popularita zmiernila, no potom sa záujem znova obnovil. Cestovný ruch využil otvorenosť Juhoafričanov, ktorí po apartheide chceli, aby svet porozumel ich utrpeniu. O opätovný záujem sa postaral aj film Milionár z chatrče, v dôsledku ktorého chceli turisti spoznávať život v indických slumoch.

turisti pocas prehliadky slumu v indickom bombaji
Turisti počas prehliadky slumu v indickom Bombaji.

Pozitíva

Z Afriky a Indie sa slumový turizmus rozšíril aj do ďalších lokalít. Brazílske favelas (slumy na okraji veľkých miest) v São Paulo ročne navštívi až 50-tisíc ľudí. Vyhľadávanie „autentických“ lokalít je bežné aj v Mexiku, Egypte či na Filipínach. Najzásadnejšou otázkou pritom zostáva, či sú takéto praktiky etické.

Aj keď sa to tak nemusí na prvý pohľad javiť, slumová turistika má svoje pozitívne stránky. Podľa profesora Fabiana Frenzela, ktorý sa problémom zaoberal v knihe Slumming It: The Tourist Valorization of Urban Poverty, je záujem o život v slumoch prirodzený. Na základe vlastnej skúsenosti dokonca tvrdí, že návštevy slumov bývajú veselé a plné života. Nie je to len o odpadkoch a zanedbaných systémoch splaškovej vody.

Návštevníci uvidia život a bývanie znevýhodnených skupín na vlastné oči, a to so všetkým, čo k tomu patrí. Na jednej strane majú príležitosť uvedomiť si sociálne rozdiely a vážnosť situácie, ktorú demonštruje napríklad plastom zahltený indický slum v Dharaví.

Na strane druhej však môžu sledovať dobré a často prehliadané aspekty. Sprievodcovia kompenzujú negatívny stereotyp napríklad tým, že turistom ukazujú, ako sa v slumoch podniká, pracuje, ako sa budujú školy a ako fungujú nemocnice.

ukazka ako vyzeraju nemocnice v slumoch

Reputáciu slumového turizmu môžu vylepšiť práve samotné organizácie, ktoré prehliadky realizujú. Jednou z tých serióznejších je Reality Tours and Travel, ktorá vyzdvihuje pozitíva slumov a snaží sa turistov začleniť do komunity. V jej prospech hovorí aj skutočnosť, že až 80 % výnosov z prehliadok investuje do projektov, ktoré majú komunite pomôcť.

Prečo nie

Či je návšteva slumov správna alebo nie, môžu najdôveryhodnejšie posúdiť ich obyvatelia. Výskum s názvom Responsible slum tourism: Egyptian experience sa upriamil na názory domácich zo slumu v egyptskej Káhire. 464 obyvateľov prihliadalo na prínosy (spomenuli ich až dve tretiny opýtaných) aj to, o čo ich slumový turizmus oberá.

Spomedzi pozitívnych aspektov Egypťania oceňujú, že dary turistov im umožňujú financovať komunitné projekty alebo to, že takýto druh cestovného ruchu podporuje zamestnanosť. Takisto si pochvaľujú, že návštevníci sa zvyknú zapojiť do zveľaďovania slumov, a to napríklad pri budovaní infraštruktúry alebo zabezpečovaní prístupu k vode.

Avšak poukazujú aj na to, ako negatívne na nich prehliadky vplývajú. Je celkom bežné, že ich zvyky a životná situácia sú akýmisi lákadlami, v dôsledku čoho sa z obyvateľov stávajú živé atrakcie. Niektorí z opýtaných dokonca spomenuli, že turizmus zapríčiňuje vykorisťovanie a sexuálne obťažovanie.

je navsteva slumov spravna alebo nie

Ako k tomu pristúpiť

S nedostatkami slumového turizmu nemožno jeho súčasnú podobu úplne akceptovať. To však neznamená, že nemá žiadny potenciál. Aby sa niečo zmenilo, je dôležité odstrániť sprievodné negatíva, ako je demoralizácia, vykorisťovanie či využívanie tradícií a chudoby ako formu atrakcie.

Rovnako treba popracovať na fungovaní niektorých turistických organizácií, ktoré svojimi prehliadkami tieto javy umocňujú a uchádzajú sa len o zisk.

Skvelým príkladom, ako na to, je okrem spomenutej agentúry Reality Tours and Travel aj počínanie cestovateľa a spisovateľa Davida Waysa. Do slumov ho ťahá najmä zvedavosť. Tú ale nevystihuje len záujem o to, ako tamojší ľudia žijú. Ways sa snaží dozvedieť viac o ich životných príbehoch, sociálnom zázemí a takisto skúma diskrimináciu, ktorej pôvodcami sú najmä samosprávy a ľudia s trvalým bývaním.

Ak sa teda aj vy niekedy rozhodnete nejaký slum navštíviť, vopred si premyslite, ako budete k domácim pristupovať a čo pre nich môžete urobiť.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.