Veľa ľudí, málo príbytkov. Táto petícia upozorňuje na nedostatok dôstojného bývania

Nezisková organizácia Habitat for Humanity chce petíciou upozorniť na zlé podmienky bývania a vyzýva Európsku úniu, aby tento problém okamžite riešila. Podpisom petície ukážete, že vám na riešení situácie záleží.

Viac ako polovica obyvateľov sveta žije v mestách. A až 50 % z nich býva v slumoch. Celkovo je na život v slumoch odkázaná jedna miliarda ľudí po celom svete.

Organizácia Habitat for Humanity navyše pripomína, že do roku 2030 bude jeden zo štyroch ľudí žiť v nevyhovujúcich podmienkach na bývanie (teraz je to jeden z ôsmich). Dôvodom je najmä to, že počet obyvateľov miest stále narastá.

Zatiaľ čo urbanizácia ide neustále dopredu, uspokojovanie dopytu po bývaní stagnuje. Aby sa tento problém začal riešiť, Habitat for Humanity prichádza s petíciou, ktorá upozorňuje na nedostatok vyhovujúceho bývania. Jej hlavnú myšlienku iniciátori šíria pod heslami Zastavme počty a #home4all.

V prípade, že sa rozhodnete petíciu podpísať, podporujete aj výzvu voči Európskej únii. Tá by mala zabezpečiť prístup k cenovo dostupnému bývaniu, a to obzvlášť v rozvojových krajinách.

Okrem toho nemožno zabúdať na to, že aj obyvatelia slumov potrebujú prístup k čistej vode, dostatočnú hygienu a také zabezpečenie príbytkov, ktoré im umožní chrániť sa pred chorobami.

Potreba bezpečných príbytkov sa napokon preukázala aj v posledných mesiacoch. V čase šírenia vírusu COVID-19 sa totižto domovy stali pre ľudí útočiskom a zároveň boli nástrojom, ktorý pomohol obmedziť šírenie nákazy.

Zelená dohoda

V decembri minulého roka lídri EÚ predstavili takzvanú Európsku zelenú dohodu. Ide o súhrn opatrení, ktorých cieľom je účinnejšie využívanie zdrojov, nižšia miera znečistenia a takisto obnovenie biodiverzity.

A hoci sa to tak nemusí na prvý pohľad zdať, aj klimatické otázky úzko súvisia so životom v slumoch a všeobecne v akýchkoľvek nehostinných podmienkach.

Jednou z oblastí, ktorej sa dohoda venuje, je ekologickejšia výstavba a obnova bývania.

Medzi konkrétne zámery tejto dohody patrí to, aby sa na výstavbu budov využívali materiály, vďaka ktorým bude energetické hospodárenie budov oveľa efektívnejšie.

Počas výstavby a rekonštrukcie je takisto dôležité myslieť na to, aby boli budovy odolné voči klimatickým zmenám.

No a okrem toho, že sa petícia zaoberá finančne dostupným bývaním a dostatočnou hygienou v slumoch, apeluje aj na dodržiavanie záväzkov v Európskej zelenej dohode.

Čo najskôr

Európska únia už dlhšie rieši rozpočet na roky 2021 – 2027. V petícii, ktorú podporuje aj Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj a mimovládna organizácia PDCS, iniciátori zdôrazňujú práve finančnú pomoc na najbližšie roky.

Rozpočet do roku 2027 je kľúčový hlavne preto, že by mohol pomôcť miliónom ľudí zlepšiť podmienky bývania. Pri prerozdeľovaní financií z tohto balíka je dôležité myslieť na cenovo dostupné bývanie a výstavbu domov, ktoré budú energeticky efektívne.

A ako sme už spomínali, už v roku 2030 bude každý štvrtý človek žiť v nevyhovujúcich podmienkach. Takže ak sa k iniciatíve pridáte a petíciu podpíšete, dáte tým najavo, že sa chcete pričiniť o zlepšenie bývania vo svete.

Pri naliehavých problémoch, akým potreba dôstojného bývania jednoznačne je, treba konať čo najskôr. 

Na záver už len posledná technická poznámka. Po zadaní údajov a e-mailovej adresy skontrolujte, či vám prišiel verifikačný mail.

Potvrdením sa váš podpis priráta k ostatným a stáva sa platným. Ak si verifikačný mail nenájdete v prijatej pošte, skontrolujte si sekciu spamu alebo všetkých správ.

 

 

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.