Vzdelávanie a dostupná pitná voda: Ako sa mení najväčší slum na Haiti?

Zmysluplné trávenie voľného času, vzdelávanie či dostupnejšia pitná voda. Aj takéto zmeny majú pomôcť k tomu, aby sa obyvatelia haitského slumu Cité Soleil mali o čosi lepšie.

Štvrť Cité Soleil mala najprv slúžiť ako ubytovacia oblasť, ktorá sa budovala pre budúcich pracovníkov priemyslu. Vtedajší veľkovýrobný boom na Haiti však pozastavil bojkot zo strany Spojených štátov amerických. Zo začiatku prosperujúcu oblasť Cité Soleil tak razom začala postihovať chudoba a nezamestnanosť.

A hoci je haitský slum známy najmä pre vysokú mieru chudoby, nezamestnanosť a násilie, tento stereotyp sa začína meniť. Prispievajú k tomu hlavne prospešné aktivity rôznych organizácií a tiež šírenie povedomia o tom, že aj v Cité Soleil žijú slušní a srdeční ľudia. Mnoho z nich sa zdržiava v blízkych rodinných komunitách, ktoré spoločne sledujú futbal. Bežne tu môžete zahliadnuť aj mladých a deti, ktorí sa v uliciach slumu veselo bavia.

Zmysluplný voľný čas

Samozrejme, pozitívny prístup k životu a združovanie nestačí na to, aby sa niečo zmenilo. V takýchto prípadoch je dôležitá pomoc zo strany štátu a mimovládnych organizácií, ktoré sa v tomto regióne snažia o zmeny k lepšiemu.

Príkladom je komunitné centrum Sakala, ktoré sa zameriava predovšetkým na aktivity pre deti a mládež. V roku 2002 ho založil niekdajší obyvateľ slumu Daniel Tillias, ktorý sa sem po istom čase vrátil. Aby deti zjednotil a odviedol ich pozornosť od násilia a kriminality, vytvoril futbalový tím, do ktorého sa mohla mládež začleniť.

Momentálne je súčasťou centra päť futbalových družstiev a nájdete tu aj najväčšiu mestskú záhradu na Haiti. Okrem zmysluplného trávenia voľného času je prioritou Sakaly aj ekonomická obnova slumu a vzdelávanie.

vzdelavanie
Mnoho iniciatív si uvedomuje, že okrem lepšieho bývania a pitnej vody môže zmenu priniesť aj začlenenie obyvateľov prostredníctvom vzdelávania.

Dôležitý prístup k vode

Tak ako násilie a chudoba, aj problém s vodou je jedným z ďalších stereotypov, ktorý sa so slumom Cité Soleil spája. Ulice sú bežne zaplavené zle odvedenou dažďovou vodou alebo splaškami, ktoré pochádzajú z iných častí mesta. Prirodzene, potom aj voda, ktorú tamojší obyvatelia pijú alebo využívajú v domácnostiach, nie je čistá.

Presvedčila sa o tom aj obyvateľka slumu Kamene Matthieu, ktorá vo vode z ručnej pumpy varila banány. Tie počas varenia sčerneli a ako tvrdí, pripomínali skôr huby než ovocie.

Čo je však ešte horšie, voda spôsobuje mnoho zdravotných ťažkostí. Od nepríjemného svrbivého filmu na pokožke cez hnačku, infekcie v intímnych partiách až po choleru – znečistená voda je jednoducho naliehavým problémom. "Ľudia pijú vodu bez toho, aby ju ošetrili, pretože nemajú iný zdroj vody, a to im spôsobuje veľké utrpenie," tvrdí pastor Colo Jean Jacques, ktorý sa požiadavkou čistej vody pre Cité Soleil dlhodobo zaoberá.

obrovska humanitna kriza
Obrovskú humanitárnu krízu spôsobilo aj zemetrasenie v roku 2010, ktoré postihlo celý ostrov.

Zmeniť situáciu sa však pokúša mnoho organizácií a iniciatív. Medzi inými to je napríklad Medzinárodná komisia Červeného kríža, ktorá nainštalovala v slume niekoľko čerpacích staníc. Vďaka nim si obyvatelia môžu za rozumnú cenu zadovážiť približne 15 litrov vody na osobu každý deň.

Jednoduchším prístupom k vode a hygienou sa v Cité Soleil zaoberá aj iniciatívna Pure Water for World. Tá sa už od roku 2008 snaží, aby sa hygiena a prístup k vode zlepšil v príbytkoch aj verejných zariadeniach, ako sú školy či nemocnice.  

V oblasti kvalitnejšieho bývania sa angažuje aj organizácia Habitat for Humanity. Tá sa v rámci svojej práce snaží o to, aby mali aj ľudia zo znevýhodnených skupín dôstojné príbytky, prístup k čistej pitnej vode a aby sa v tomto smere udržiaval stabilita a rovnosť. 

Aby sa však niečo zmenilo, okrem samotných iniciatív je dôležitá osveta, o ktorej šírenie sa Habitat for Humanity neustále snaží.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.