Aby ľudia nemuseli prichádzať o svoje domovy jedným ťahom.

V rámci projektu Build Solid Ground, finančne podporeného Európskou úniou, zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách Afriky, Ázie, strednej a latinskej Ameriky. A prečo vlastne? Očakáva sa, že do roku 2050 mestská populácia na svete vzrastie až dvojnásobne. Urbanizácia sa tak stane jednou z najvýraznejších globálnych zmien 21. storočia. Pokiaľ ju však zvládneme dobre, môže ísť o jeden z najsilnejších nástrojov hospodárskeho rozvoja. Žiaľ, situácia ohľadom bývania svetovej populácie je aktuálne doslova alarmujúca. Naše sociálne, ekonomické aj ekologické blaho pritom závisí práve od prosperity zvyšku sveta.

Zistite viac

SLUMY

Bieda, špina, kriminalita, nezamestnanosť, nízka vzdelanostná úroveň. To je len zlomok z toho, čo charakterizuje improvizované obydlia známe ako slumy. Vedeli ste, že v nich žije až 1 z 8 obyvateľov planéty? V mestách je situácia ešte horšia a v improvizovaných obydliach žije až každý štvrtý človek. Navyše je pre nich takmer nemožné sa z tejto situácie vymaniť.

ROVNOSŤ

Ženy tvoria až polovicu svetovej populácie, no ich práva v rozvojových krajinách nie sú ani spolovice také, aké majú muži. Aj napriek tomu, že už existujú právne predpisy, ktoré im umožňujú vlastniť pôdu, realita je veľakrát úplne iná. Odstránenie tejto nerovnosti je však kľúčové pre odstránenie extrémnej chudoby.

MIGRÁCIA

Klimatické zmeny a vojnové konflikty nútia stále viac ľudí opúšťať ich milované domovy. Pokiaľ však majú právo na svoje pozemky, po čase sa môžu vrátiť a začať svoj život odznova. Keď ale katastrofa postihne komunitu bez platných pozemkových práv, ľudia nadobro prichádzajú o možnosť vrátiť sa a zotaviť sa. Zmeňme to spoločne.

STABILITA

Je úžasné, že žijeme v krajine, kde väčšine obyvateľov nehrozí vysťahovanie zo dňa na deň. V rozvojových krajinách je však oficiálne zaregistrovaných len 30 % pȏdy. Milióny ľudí tak denne žijú v strachu, že môžu prísť o svoje domovy. Stoja totiž na pozemku, ktorý si zo dňa na deň mȏže nárokovať niekto iný.

Sledujte nás.

Sme organizácia Habitat for Humanity a zastrešujeme projekt Build Solid Ground. V rámci neho zvyšujeme povedomie o neuspokojivej situácii v oblasti bývania a pozemkových práv v rozvojových krajinách. Podporujeme rodovú rovnosť. Poukazujeme na potrebu zlepšenia životných podmienok v slumoch a zvýšenia odolnosti komunít voči prírodným katastrofám. Ak chcete vedieť o našich aktivitách viac, odoberajte náš newsletter.